Impressum

Izdavač

Rijeka sport d.o.o.
Adresa: Trg Viktora Bubnja 1, Rijeka

Uredništvo:
Telefon: ++385 51 406-430
Fax: ++385 51 406-449
E-mail: rijekasport@rijekasport.hr

Suradnici i izvođači

Fotografije zaglavlja: INOUT studio

Konzalting i razvoj web stranica: Logit internet usluge d.o.o.