Gimnastika

Razvijena na tradiciji vojnih vježbi iz doba stare Grčke, uključuje mnoge discipline. Sportsku gimnastiku možete iskušati na SRC Belvederu, jedinoj specijalističkoj gimnastičkoj dvorani u Rijeci.