Biljar

Biljar se razvio na prijelazu iz četrnaestog u petnaesto stoljeće od igara koje su se odvijale na travi (odatle učestala uporaba zelene boje na biljarskim stolovima): biljar je u zatvoreni prostor prvi premjestio francuski vladar Luj XI. davne 1470. godine. Pojam "biljar" objedinjuje širok spektar igara za čije je odigravanje potreban stol prekriven posebnim platnom, štap i određen broj kugli. Zaigrajte biljar u Dvorani Mladosti na Trsatu.