Javna nabava

Otvoreno

Naputak o nabavi robe, radova i usluga

TD Rijeka sport d.o.o Rijeka, kao naručitelj, objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi iz razloga utvrđenih u članku 5.c stavku 1. Zakona o javnoj nabavi.

Naputak o nabavi robe, radova i usluga pronađite ovdje.

Plan javne nabave

Plan nabave donosi se za proračunsku godinu i njegov je cilj sustavno pronalaženje najpovoljnijeg načina nabave s obzirom na potrebe u okviru planskog razdoblja.
Plan nabave za 2021. godinu

Registar ugovora

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma objavljuju se u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH)

Link na otvorenu javnu nabavu.

Link na arhivu javne nabave.

Poziv za dostavu ponuda: Isporuka ekstra lakog loživog ulja / luel za 2021. godinu

7. svibnja 2021.

Poziv za dostavu ponuda
Ispod praga ZJN