Centar Zamet

Sauna za sportaše

Sauna za sportaše

U Centru Zamet nalaze se i sauna sportaša.