Centar Zamet

Korištenje dvorane za sportske klubove

Korištenje dvorane za sportske klubove

Za najam terena/borilišta potrebno je da se sportski klubovi obrate Odjelu gradske uprave za sport i tehničku kulturu; sport@rijeka.hr ili tel. 051 209 602.

Ispunjavanje obrasca zahtjeva za korištenje sportskih objekata

Opći uvjeti korištenja objekata u vlasništvu Grada Rijeke